Hiệu quả của vaccine CoronaVac Trung Quốc với biến thể COVID-19 ở Brazil

Nghiên cứu mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm cho thấy vaccine CoronaVac của Trung Quốc có thể không hiệu quả đối biến chủng COVID-19 từ Brazil. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm cho thấy vaccine CoronaVac của Trung Quốc có thể không hiệu quả đối biến chủng COVID-19 từ Brazil. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm cho thấy vaccine CoronaVac của Trung Quốc có thể không hiệu quả đối biến chủng COVID-19 từ Brazil. Ảnh: AFP
Lên top