Hiệu quả bất ngờ của trộn vaccine Trung Quốc CanSinoBIO, Sinovac

Vaccine Sinovac của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Sinovac của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Sinovac của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top