Hiệu quả bất ngờ của thuốc trị giun sán có tiềm năng chữa COVID-19

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Ảnh: CDC Mỹ
Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Ảnh: CDC Mỹ
Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Ảnh: CDC Mỹ
Lên top