Hiệp hội súng trường Mỹ xin phá sản

Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) xin phá sản ở New York. Ảnh: AFP.
Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) xin phá sản ở New York. Ảnh: AFP.
Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) xin phá sản ở New York. Ảnh: AFP.
Lên top