Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tặng Việt Nam 500 triệu đồng chống dịch COVID-19

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh trao tặng Việt Nam 500 triệu đồng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐSQ Anh
Hiệp hội Doanh nghiệp Anh trao tặng Việt Nam 500 triệu đồng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐSQ Anh
Hiệp hội Doanh nghiệp Anh trao tặng Việt Nam 500 triệu đồng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐSQ Anh
Lên top