Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Có khả năng mở rộng thành viên

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết ngày 8.3. Ảnh: Reuters
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết ngày 8.3. Ảnh: Reuters
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết ngày 8.3. Ảnh: Reuters
Lên top