Hiện tượng lạ: Quả cầu lửa màu xanh rực sáng trên bầu trời Australia

Quả cầu lửa màu xanh kỳ lại rực sáng trên bầu trời Australia. Ảnh: Perth Observatory
Quả cầu lửa màu xanh kỳ lại rực sáng trên bầu trời Australia. Ảnh: Perth Observatory
Quả cầu lửa màu xanh kỳ lại rực sáng trên bầu trời Australia. Ảnh: Perth Observatory
Lên top