Hezbollah thề tấn công chọc thẳng vào trái tim Israel

Hezbollah thề tấn công nếu Israel vượt qua ranh giới đỏ. Ảnh: Reuters
Hezbollah thề tấn công nếu Israel vượt qua ranh giới đỏ. Ảnh: Reuters
Hezbollah thề tấn công nếu Israel vượt qua ranh giới đỏ. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top