Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Tên lửa Mỹ phóng ngày 18.8. Ảnh: AP.
Tên lửa Mỹ phóng ngày 18.8. Ảnh: AP.
Tên lửa Mỹ phóng ngày 18.8. Ảnh: AP.
Lên top