Hệ thống phòng không của Syria "thông minh và chính xác" hơn tên lửa của Mỹ

Cố vấn chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban. Ảnh: Reuters.
Cố vấn chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban. Ảnh: Reuters.
Cố vấn chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban. Ảnh: Reuters.