Hệ thống ngôi sao "con công" hiếm có ở Ngân Hà chực chờ phát nổ

Hình ảnh hồng ngoại của hệ thống ngôi sao Wolf-Rayet được gọi là Apep, cách trái đất 8000 năm ánh sáng. Ảnh:  European Southern Observatory.
Hình ảnh hồng ngoại của hệ thống ngôi sao Wolf-Rayet được gọi là Apep, cách trái đất 8000 năm ánh sáng. Ảnh: European Southern Observatory.
Hình ảnh hồng ngoại của hệ thống ngôi sao Wolf-Rayet được gọi là Apep, cách trái đất 8000 năm ánh sáng. Ảnh: European Southern Observatory.
Lên top