Hệ thống bệnh viện lớn nhất ở Mỹ bị tin tặc tấn công

Dịch vụ Y tế Toàn cầu (UHS) - nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất nước Mỹ đã bị tin tặc tấn công vào cuối tuần qua. Ảnh: UHS
Dịch vụ Y tế Toàn cầu (UHS) - nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất nước Mỹ đã bị tin tặc tấn công vào cuối tuần qua. Ảnh: UHS
Dịch vụ Y tế Toàn cầu (UHS) - nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất nước Mỹ đã bị tin tặc tấn công vào cuối tuần qua. Ảnh: UHS
Lên top