Hệ lụy nguy hiểm từ "hội chứng rút lui" khỏi các hiệp ước quốc tế của Tổng thống Trump

Các chuyên gia cảnh báo về "hội chứng rút lui" khỏi các hiệp ước quốc tế của Tổng thống Trump. Ảnh: RT.
Các chuyên gia cảnh báo về "hội chứng rút lui" khỏi các hiệp ước quốc tế của Tổng thống Trump. Ảnh: RT.