Hé lộ yêu cầu đáng ngờ của cơ trưởng MH370 trước khi máy bay mất tích

Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah yêu cầu nhiên liệu dự trữ cho 2 giờ bay thêm. Ảnh: Getty/YouTube
Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah yêu cầu nhiên liệu dự trữ cho 2 giờ bay thêm. Ảnh: Getty/YouTube
Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah yêu cầu nhiên liệu dự trữ cho 2 giờ bay thêm. Ảnh: Getty/YouTube
Lên top