Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Artemis là chương trình đưa con người quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 của NASA. Ảnh: NASA
Artemis là chương trình đưa con người quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 của NASA. Ảnh: NASA
Artemis là chương trình đưa con người quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 của NASA. Ảnh: NASA
Lên top