Hé lộ thông tin Mỹ lãng phí hàng tỉ USD ở Afghanistan

Báo cáo của cơ quan giám sát SIGAR chỉ ra Mỹ đã lãng phí hàng tỉ USD ở Afghanistan. Ảnh: AFP
Báo cáo của cơ quan giám sát SIGAR chỉ ra Mỹ đã lãng phí hàng tỉ USD ở Afghanistan. Ảnh: AFP
Báo cáo của cơ quan giám sát SIGAR chỉ ra Mỹ đã lãng phí hàng tỉ USD ở Afghanistan. Ảnh: AFP
Lên top