Hé lộ thời điểm có vaccine COVID-19 với khả năng bảo vệ suốt đời

Nhà khoa học Nhật Bản đang thử nghiệm vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ suốt đời. Ảnh: AFP
Nhà khoa học Nhật Bản đang thử nghiệm vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ suốt đời. Ảnh: AFP
Nhà khoa học Nhật Bản đang thử nghiệm vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ suốt đời. Ảnh: AFP
Lên top