Hé lộ thêm thông tin nguyên mẫu trực thăng sao Hỏa của Trung Quốc

Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung trong sứ mệnh độc lập đầu tiên của Trung Quốc trên hành tinh đỏ. Ảnh: CNSA/Tân Hoa Xã
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung trong sứ mệnh độc lập đầu tiên của Trung Quốc trên hành tinh đỏ. Ảnh: CNSA/Tân Hoa Xã
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung trong sứ mệnh độc lập đầu tiên của Trung Quốc trên hành tinh đỏ. Ảnh: CNSA/Tân Hoa Xã
Lên top