Hé lộ thêm những lời cuối của George Floyd trước khi chết

Derek Chauvin là người đã trực tiếp dùng gối chẹt lên cổ George Floyd dù anh này đã kêu "Tôi không thể thở". Ảnh: AFP
Derek Chauvin là người đã trực tiếp dùng gối chẹt lên cổ George Floyd dù anh này đã kêu "Tôi không thể thở". Ảnh: AFP
Derek Chauvin là người đã trực tiếp dùng gối chẹt lên cổ George Floyd dù anh này đã kêu "Tôi không thể thở". Ảnh: AFP
Lên top