Hé lộ thân thế của tượng Pharaoh 3.000 năm ở Ai Cập nóng nhất hôm nay