Hé lộ thảm họa cổ đại từng hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất

Thảm hoạ huỷ diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra ở giai đoạn Kỷ Permi-Trias. Ảnh: Science Photo Library
Thảm hoạ huỷ diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra ở giai đoạn Kỷ Permi-Trias. Ảnh: Science Photo Library
Thảm hoạ huỷ diệt gần như toàn bộ sự sống trên trái đất xảy ra ở giai đoạn Kỷ Permi-Trias. Ảnh: Science Photo Library
Lên top