Hé lộ tấm bưu thiếp hiếm của thủy thủ đoàn tàu Titanic

Tấm bưu thiếp viết tay của thủy thủ tàu Titanic. Ảnh: RR Auction
Tấm bưu thiếp viết tay của thủy thủ tàu Titanic. Ảnh: RR Auction
Tấm bưu thiếp viết tay của thủy thủ tàu Titanic. Ảnh: RR Auction
Lên top