Hé lộ sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất Trái đất 252 triệu năm trước

Sự kiện đại tuyệt chủng tồi tệ nhất lịch sử trái đất xoá sổ khoảng 97% sinh vật. Ảnh: Wiki
Sự kiện đại tuyệt chủng tồi tệ nhất lịch sử trái đất xoá sổ khoảng 97% sinh vật. Ảnh: Wiki
Sự kiện đại tuyệt chủng tồi tệ nhất lịch sử trái đất xoá sổ khoảng 97% sinh vật. Ảnh: Wiki
Lên top