Hé lộ nội dung ông Trump và thượng nghị sĩ Cộng hòa trao đổi ở Mar-a-Lago

Ông Donald Trump và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ảnh: AFP
Lên top