Hé lộ nội dung cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga-Ukraina

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 11.7. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 11.7. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 11.7. Ảnh: AFP
Lên top