Hé lộ nguyên nhân tổ tiên con người buộc phải chuyển từ ăn thịt sang ăn rau

Hình minh họa tổ tiên loài người thời kỳ đồ đá. Ảnh: Tel Aviv University
Hình minh họa tổ tiên loài người thời kỳ đồ đá. Ảnh: Tel Aviv University
Hình minh họa tổ tiên loài người thời kỳ đồ đá. Ảnh: Tel Aviv University
Lên top