Hé lộ nguyên nhân khiến các phi hành gia dễ ốm sau khi trở về từ vũ trụ

Các phi hành gia thường bị ốm sau khi trở về Trái đất là vì việc du hành vũ trụ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của họ. Ảnh: NASA
Các phi hành gia thường bị ốm sau khi trở về Trái đất là vì việc du hành vũ trụ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của họ. Ảnh: NASA
Các phi hành gia thường bị ốm sau khi trở về Trái đất là vì việc du hành vũ trụ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của họ. Ảnh: NASA
Lên top