Hé lộ người bí ẩn mua tranh ghép kỹ thuật số với giá kỷ lục 69,3 triệu USD

Nghệ sĩ Mike Winkelmann và tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số "Everydays: The First 5,000 Days". Ảnh: AFP.
Nghệ sĩ Mike Winkelmann và tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số "Everydays: The First 5,000 Days". Ảnh: AFP.
Nghệ sĩ Mike Winkelmann và tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số "Everydays: The First 5,000 Days". Ảnh: AFP.
Lên top