Hé lộ mục tiêu trong sứ mệnh khám phá mặt trăng Titan của NASA

Minh họa tàu thăm dò đi vào bầu khí quyển của Titan. Ảnh: AFP
Minh họa tàu thăm dò đi vào bầu khí quyển của Titan. Ảnh: AFP
Minh họa tàu thăm dò đi vào bầu khí quyển của Titan. Ảnh: AFP
Lên top