Hé lộ manh mối vụ ám sát Tổng thống Haiti

Thu thập bằng chứng vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP
Thu thập bằng chứng vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP
Thu thập bằng chứng vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP
Lên top