Hé lộ kết luận báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO

Cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top