Hé lộ kế hoạch rút quân bất ngờ của Mỹ khỏi Syria

Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: AP
Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: AP
Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: AP