Hé lộ kế hoạch của chính quyền ông Biden về thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

Chính quyền ông Biden thông tin về kế hoạch với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: AFP.
Chính quyền ông Biden thông tin về kế hoạch với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: AFP.
Chính quyền ông Biden thông tin về kế hoạch với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: AFP.
Lên top