Hé lộ dự án thành phố đầu tiên trên sao Hỏa cho 250.000 người

"Nhà xanh" trên sao Hỏa có thể hoạt động như một công viên tự nhiên cho con người. Ảnh: ABIBOO Studio/SONet
"Nhà xanh" trên sao Hỏa có thể hoạt động như một công viên tự nhiên cho con người. Ảnh: ABIBOO Studio/SONet
"Nhà xanh" trên sao Hỏa có thể hoạt động như một công viên tự nhiên cho con người. Ảnh: ABIBOO Studio/SONet
Lên top