Hé lộ đoạn ghi âm nhà báo Saudi Arabia hét thảm loạn khi bị tra tấn và sát hại

Nhà báo Jamal Khasogghi. Ảnh: Twitter
Nhà báo Jamal Khasogghi. Ảnh: Twitter
Nhà báo Jamal Khasogghi. Ảnh: Twitter
Lên top