Hé lộ cuộc điện đàm giữa cố vấn của ông Trump với đại sứ Nga