Hé lộ cách người Viking ở Iceland ngăn chặn ngày tận thế 1.100 năm về trước

Một phiến đá hình chiếc thuyền kỳ lạ đã được phát hiện trong một hang động ở Iceland. Giả thuyết: Người Viking có thể đã sử dụng nó để ngăn chặn ngày tận thế cách đây 1.100 năm. Ảnh: Đại học Brown.
Một phiến đá hình chiếc thuyền kỳ lạ đã được phát hiện trong một hang động ở Iceland. Giả thuyết: Người Viking có thể đã sử dụng nó để ngăn chặn ngày tận thế cách đây 1.100 năm. Ảnh: Đại học Brown.
Một phiến đá hình chiếc thuyền kỳ lạ đã được phát hiện trong một hang động ở Iceland. Giả thuyết: Người Viking có thể đã sử dụng nó để ngăn chặn ngày tận thế cách đây 1.100 năm. Ảnh: Đại học Brown.
Lên top