Hé lộ cách giải mã chữ tượng hình Ai Cập và các ngôn ngữ cổ đại

Chữ tượng hình Ai Cập cổ đại trên trần của đại sảnh Hypostyle trong đền Hathor ở Ai Cập. Ảnh chụp màn hình.
Chữ tượng hình Ai Cập cổ đại trên trần của đại sảnh Hypostyle trong đền Hathor ở Ai Cập. Ảnh chụp màn hình.
Chữ tượng hình Ai Cập cổ đại trên trần của đại sảnh Hypostyle trong đền Hathor ở Ai Cập. Ảnh chụp màn hình.
Lên top