Hé lộ bí mật sao chổi khổng lồ chưa từng có đang tiến về Hệ Mặt trời

Một sao chổi với kích thước khổng lồ chưa từng có đang tiến về phía Hệ Mặt trời. Ảnh: AFP
Một sao chổi với kích thước khổng lồ chưa từng có đang tiến về phía Hệ Mặt trời. Ảnh: AFP
Một sao chổi với kích thước khổng lồ chưa từng có đang tiến về phía Hệ Mặt trời. Ảnh: AFP
Lên top