Hé lộ bí ẩn về 150.000 cọc gỗ ngoài khơi đảo Vancouver ở Canada

Tàn dư của hơn 150.000 cọc gỗ lộ ra khi thủy triều xuống ở cửa sông Comox. Ảnh: Nancy Greene/WARP web report
Tàn dư của hơn 150.000 cọc gỗ lộ ra khi thủy triều xuống ở cửa sông Comox. Ảnh: Nancy Greene/WARP web report
Tàn dư của hơn 150.000 cọc gỗ lộ ra khi thủy triều xuống ở cửa sông Comox. Ảnh: Nancy Greene/WARP web report
Lên top