Hé lộ bí ẩn dưới đáy Đại Tây Dương

Hiện tượng địa chất bất thường đang làm cho Đại Tây Dương mở rộng. Ảnh: AFP
Hiện tượng địa chất bất thường đang làm cho Đại Tây Dương mở rộng. Ảnh: AFP
Hiện tượng địa chất bất thường đang làm cho Đại Tây Dương mở rộng. Ảnh: AFP
Lên top