Hậu quả nặng nề với Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania sau vụ 6.1

Ông Donald Trump trong một buổi vận động ở Pennsylvania. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump trong một buổi vận động ở Pennsylvania. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump trong một buổi vận động ở Pennsylvania. Ảnh: AFP
Lên top