Hậu Brexit: Anh và EU bước vào cuộc chiến thỏa thuận thương mại

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters
Lên top