Hậu bầu cử Mỹ: Kiểm đếm lại ở Georgia, phát hiện 2.500 lá phiếu bị bỏ sót

Nhân viên ủy ban bầu cử Georgia đang trong quá trình kiểm đếm phiếu. Ảnh: AFP
Nhân viên ủy ban bầu cử Georgia đang trong quá trình kiểm đếm phiếu. Ảnh: AFP
Nhân viên ủy ban bầu cử Georgia đang trong quá trình kiểm đếm phiếu. Ảnh: AFP
Lên top