Hậu bầu cử Mỹ 2020: Động thái khác biệt của ông Biden và ông Trump

Ông Joe Biden sẽ tập trung vào các kế hoạch phục hồi nền kinh tế Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Ông Joe Biden sẽ tập trung vào các kế hoạch phục hồi nền kinh tế Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Ông Joe Biden sẽ tập trung vào các kế hoạch phục hồi nền kinh tế Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Lên top