Hạt ở Georgia không chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden

Ông Joe Biden giành chiến thắng sít sao ở Georgia. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden giành chiến thắng sít sao ở Georgia. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden giành chiến thắng sít sao ở Georgia. Ảnh: AFP
Lên top