Harvard có nghiên cứu mới về nguồn tái bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

Hình ảnh SARS-CoV-2 được phân lập từ một bệnh nhân ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Hình ảnh SARS-CoV-2 được phân lập từ một bệnh nhân ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Hình ảnh SARS-CoV-2 được phân lập từ một bệnh nhân ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top