Hành trình xe máy bất ngờ của một người Mỹ trên khắp Việt Nam

Ông Mike Rinowski trong hành trình bằng xe máy ở Việt Nam. Ảnh: harleytracks.com
Ông Mike Rinowski trong hành trình bằng xe máy ở Việt Nam. Ảnh: harleytracks.com
Ông Mike Rinowski trong hành trình bằng xe máy ở Việt Nam. Ảnh: harleytracks.com
Lên top