Hành trình vô gia cư của doanh nhân từng tốt nghiệp Đại học Yale

Shawn Pleasants. Ảnh: CNN.
Shawn Pleasants. Ảnh: CNN.
Shawn Pleasants. Ảnh: CNN.
Lên top