Hành trình thoát cửa tử của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán

Bệnh nhân Vũ Hán Tiger Ye. Ảnh: Bloomberg.
Bệnh nhân Vũ Hán Tiger Ye. Ảnh: Bloomberg.
Bệnh nhân Vũ Hán Tiger Ye. Ảnh: Bloomberg.
Lên top